Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 1

My Store

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Cena regularna 1.600,00 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 1.600,00 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Z wliczonym podatkiem.

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej jest skierowany do osób, które chcą podjąć pracę w prywatnym sektorze ochrony. Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest niezbędne do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (art. 26 § 3 pkt. 8) i umożliwia podjęcie pracy m.in.:

- w zespołach konwojowych i inkaso,

- na grupach interwencyjnych,

- na obiektach strategicznych,

- przy ochronie VIP.

Kurs składa się z 5 obszernych bloków szkoleniowych realizowanych w formie hybrydowej:

  1. ogólnoprawny,
  2. ochrona osób,
  3. ochrona mienia,
  4. wyszkolenie strzeleckie,
  5. samoobrona i techniki interwencyjne.

 

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ukończyła 21 lat;

3) ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia i innych dokumentów, które wymagane są do uzyskania wpisu.

Pomagamy w uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni – niezbędne do dysponowania bronią firmy ochrony !

 

Kontakt do prowadzącego szkolenie:

email: szkolenia@c4guns.pl

tel.: 690 685 585

Pokaż kompletne dane