Kurs SPSL

 • Szkolenie
  obejmuje tematykę z zakresu wykonywania zadań przewidzianych dla członków
  służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych. Jest to
  szkolenie niezbędne do wykonywania zadań z zakresu ochrony podczas trwania
  imprezy mającej status imprezy masowej.

 • Szkolenie
  kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu
  szkolenia. Zaświadczenie jest niezbędne aby podjąć pracę na imprezach masowych
  w charakterze służby porządkowej / służby informacyjnej.