Kurs Detektyw

 • Kurs jest skierowany do osób,
  które chcą podjąć pracę w sektorze usług detektywistycznych. Ukończenie kursu,
  skutkuje wydaniem zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie
  licencji detektywa.

 • Kurs
  prowadzony jest w formie hybrydowej i składa się z 4 bloków szkoleniowych:

  • ochrona danych osobowych,
  • ochrona informacji niejawnych,
  • prawa i obowiązki detektywa,
  • przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 • Kurs zakończony jest wydaniem
  zaświadczenia i innych dokumentów, które wymagane są do otrzymania licencji detektywa.