Kurs Imprezy Masowe

 • Kierownik
  ds. bezpieczeństwa jest osobą funkcyjną i reprezentuje organizatora imprezy w
  zakresie bezpieczeństwa. Podlegają mu służby porządkowe i informacyjne. Kurs
  dedykowany jest dla osób, które pracują lub chcą podjąć pracę na imprezach
  masowych, jak również tym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie
  bezpieczeństwa imprez masowych.

 • Kurs składa się z 5 obszernych
  bloków szkoleniowych realizowanych w formie hybrydowej:

  1.ogólnoprawny,

  2.ochrona osób

  3.ochrona mienia

  4.wyszkolenie strzeleckie

  5.samoobrona i techniki interwencyjne

 • Szkolenie
  kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu
  szkolenia. Zaświadczenie jest niezbędne aby podjąć pracę jako kierownik ds.
  bezpieczeństwa imprez masowych.